DeutschEnglishNederlands zur Website von newmagic
slideshow picture

IN SEARCH OF EXCELLENCE – VOOR ONZE KLANTEN!

Kwaliteitsgarantie, milieubescherming en veilig werken komen bij de Powerlines Group steeds op de eerste plaats. Daarom voerde de Group samen met haar leden een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid in - gecertificeerd door de TÜV Austria Holding AG. Zo garandeert de Powerlines Group als een van de weinige Europese bedrijven in deze sector dat uw hoge standaarden voortdurend worden verbeterd.

PRINCIPES VAN HET KWALITEITSMANAGEMENT

De Powerlines Group hanteert de volgende leidraad voor de realisatie, instandhouding en voortdurende verbetering van het systeem voor kwaliteitsbeheer:

Klantgerichtheid

  • De Powerlines Group doet steeds al het mogelijke om de actuele en toekomstige vereisten van klanten te begrijpen, ze te beantwoorden en de verwachtingen van klanten te overtreffen.

Sterke leiding
  • Het management streeft hetzelfde doel na en stuurt het bedrijf de juiste richting in. Onze leidinggevenden scheppen en behouden een interne omgeving waarin alle medewerkers zich ten volle kunnen inzetten om de bedrijfsdoelen te realiseren.

Betrokkenheid van medewerkers
  • Onze medewerkers vormen de kern van de organisatie. Hun ideeën en voorstellen zorgen ervoor dat ze hun vaardigheden ten gunste van de onderneming kunnen gebruiken.

Procesgerichtheid
  • We behalen een doeltreffend resultaat wanneer de juiste resources en activiteiten als een proces worden gestuurd.

Systeemoriëntatie
  • Herkennen, begrijpen, leiden en bijsturen van een systeem door onderling aan elkaar gekoppelde processen dragen bij tot de efficiëntie en doeltreffendheid van de organisatie.

Voortdurende verbetering
  • De voortdurende verbetering van alle processen, de organisatie en de kwalificatie vormt altijd een doelstelling.

Objectiviteit
  • Beslissingen worden genomen op basis van de analyse van data en informatie.

Leveranciersgerichtheid
  • De Powerlines Group waardeert haar leveranciers. Voordelige betrekkingen aan beide zijden leveren voor iedereen een meerwaarde op.