In het communicatieplan worden de verantwoordelijkheden, de wijze van communicatie en de daarbij behorende taken beschreven. Taken zijn daarbij toegewezen aan functionarissen.
Communicatieplan