DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

FJÄRRTRAFIK

HIGHTECH-INFRASTRUKTUR I NORDEN
SPL Powerlines Sweden erbjuder en komplett service när det gäller kontaktledningar för lokal- och fjärrtrafik - från planering till uppförande och underhåll. En sofistikerad teknik garanterar att driften fungerar ekonomiskt och utan störningar oavsett om det gäller standard- eller höghastighetssträckor, historisk smalspårig järnväg eller strömförsörjning för tåg vid polcirkeln. SPL Powerlines Sweden står för en detaljerad planering, leverans i överenskommen tid, kvalificerad montagekompetens, omfattande dokumentation och pålitlig service.  

LOKALTRAFIK

STANDARD & HÖGHASTIGHET FÖR AC/DC
Högre hastigheter, tätare intervaller och därmed större strömbehov – kontaktledningar för fjärrtrafiksträckor måste idag uppfylla de högsta kraven. Inom fjärrtrafiksområdet är Powerlines Group specialiserad på kontaktledningar för standard- och höghastighetssträckor. Företaget planerar och bygger nya kontaktledningar samt utför utvidgnings-, moderniserings- och underhållsarbeten för bestående system för lik- och växelström (AC/DC). I framtiden kommer en starkare fokus att sättas på att realisera projekt i samarbete med internationella partners inom regionerna Östeuropa samt Nära och Fjärran Östern. mer detailjer

DEN TREDJE RÄLEN

SÄKER, PÅLITLIG OCH EKONOMISK
Under rusningstid när tunnelbana, pendeltåg m m måste kunna säkerställa största möjliga rörlighet gör strömskenan – också kallad ”tredje rälen” - ett tufft arbete. Tillförlitligt överför den energi till fordonen. Strömskenesystemet finns i spårets omedelbara närhet. Som ett tätt nät av ådror följer den järnvägen och försörjer den med ström genom ett extra stort ledningstvärsnitt. Strömmen kan, beroende på omständigheterna på platsen ske på tre olika sätt, nerifrån, ovanifrån och från sidan. Powerlines Groups tredje räl är byggt som ett flexibelt bygglåde-system. Komponenter och moduler, optimalt avstämda för varandra, ställs samman individuellt på platsen, beroende på krav och omständigheter. Erfarna ingenjörer från SPL Powerlines Sweden utformar omfattande flexibla koncept – alltid med sikte på effektivitet och ekonomi.