DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

VARAKTIGHET

För Powerlines innebär varaktighet att med sin verksamhet säkra företagsgruppens framtidskompetens. Vi utvecklar projekt med ett varaktigt prestationslöfte till våra uppdragsgivare och entusiasmerar våra kunder med innovativa lösningar. Uppföring av infrastruktur-anläggningar kräver i och för sig tillförlitlighet, driftsäkerhet och en lång livslängd för anläggningarna. Powerlines arbetar för varaktigt agerande företag. De relevanta marknaderna är kännetecknade av hög stabilitet och långsiktig inriktning.

Den framtida utvecklingen fokuserar på makroekonomiska trender:

VERKSAMHETSOMRÅDE JÄRNVÄG

Fjärrtrafik
  • Ökad frekvens och kortare körtider ("på räls istället för på väg eller flyg“)
  • Effektivare och miljövänligare järnvägsdrift ("ström istället för diesel")

Närtrafik (tunnelbana och spårvagn)
  • Ökande mobilitetsbehov i urban miljö
  • Fossiloberoende alternativ till bil och buss

VERKSAMHETSOMRÅDE ENERGI
  • Utbyggnad av elnätet på grund av ökande energibehov
  • Nya förbindelseledningar på grund av ökande betydelse av förnybar energi
  • Anpassning av nätets infrastruktur till följd av ändrade koncept för strömtillverkningen (bort från kärnkraft)

http://www.powerlines-group.com/spl/spl_austria_v3.nsf/dd27a3ba23977ac2c12574c50066b6f8/5be1e24ee8334063c1257a9b004a31ad/docRTFContent_3/0.E8?OpenElement&FieldElemFormat=jpg