DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

SPL POWERLINES SWEDEN INOM POWERLINES GROUP

Sedan 2006 är företaget en del av Powerlines Group. Tidigare tillhörde man Siemens AG Österrike. I nära samarbete med medlemmarna i Powerlines Group åtar man sig när- och fjärrprojekt i Skandinavien.