DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

KVALITET & SÄKERHET

IN SEARCH OF EXCELLENCE – FÖR VÅRA KUNDER!

Kvalitetssäkring, miljöskydd och arbetssäkerhet har hög prioritet inom Powerlines Group. Därför har gruppen tillsammans med sina medlemmar tagit fram ett Integrerat Managementsystem för kvalitet, miljö och arbetssäkerhet – certifierat av TÜV Austria Holding AG. Därmed garanterar Powerlines Group som ett av ett fåtal företag i Europa inom detta verksamhetsområde att ständigt förbättra sina höga standarder.

Powerlines Group har tagit fram följande riktlinjer för att realisera, upprätthålla och ständigt förbättra sitt kvalitetsmanagementsystem:

KVALITETSMANAGEMENTSYSTEMETS PRINCIPER

Kundfokus

  • Powerlines Group strävar alltid efter att förstå kundernas nuvarande och framtida behov, att uppfylla krav och att överträffa kundernas förväntningar.
Starkt ledarskap
  • Cheferma sätter enhetliga mål och bestämmer företagets inriktning. De skapar och upprätthåller en intern miljö där alla medarbetare kan vara fullt delaktiga i att uppnå företagets mål.
Involvering av medarbetare
  • Medarbetarna utgör kärnan i organisationen och ett företagsinternt förslagssystem möjliggör att deras förmågor kan användas till företagets fördel.
Processinriktning
  • Effektiva resultat uppnås genom att aktiviteter och motsvarande resurser hanteras baserande på en definierad process.
Systeminriktning
  • Att identifiera, förstå, styra och hantera ett system av processer som står i växelverkan med varandra bidrar till organisationens prestationsförmåga och effektivitet.
Ständiga förbättringar
  • Att löpande optimera arbetsflöde, organisation och kvalifikation är ett ständigt mål.
Saklighet
  • Beslut bygger på analyser av data och information.
Leverantörsfokus
  • Powerlines Group uppskattar sina leverantörer. Ett ömsesidigt gynnsamt samarbete ökar båda parternas förmåga att skapa värden.