DeutschEnglishSvenska zur Website von newmagic
slideshow picture

ETT MÅNGKULTURELLT TEAM

SPL Powerlines Sweden svarar inte bara för en professionell utveckling av kvalificerade kontaktledningsprojekt utan också för ett väl fungerande samarbete mellan människor av olika kulturer. Genom mångårig erfarenhet och ett väl inarbetat samarbete mellan svensk- och tyskspråkig personal kan företaget garantera att alla uppdrag genomförs utan problem med löpande kvalitetskontroll och överlåtelse av anläggningen inom överenskommen tid.